Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Οἱ Ἱερεῖς καί οἱ γονεῖς


Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
- Οἱ γονεῖς μας, ὁ πατέρας μας καί ἡ μητέρα μας, εἶναι ἱερά πρόσωπα γιά ἐμᾶς. Ἔχουν ἀπό τό Θεό μεγάλη χάρη καί εὐλογία. Μά πιό μεγάλη ἀπό αὐτούς χάρη καί εὐλογία ἔχουν οἱ ἱερεῖς μας.

Ἡ διαφορά ἀνάμεσα στούς ἱερεῖς καί στούς γονεῖς μας εἶναι πολύ μεγάλη. Εἶναι τόσο μεγάλη, ὅσο μεγάλη εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν παροῦσα ζωή καί στήν αἰώνια. Οἱ γονεῖς, γεννοῦν παιδιά, για την παροῦσα ζωή οἱ ἱερεῖς, γιά τήν ἄλλη. Οἱ γονεῖς, δέν μποροῦν, οὔτε νά σώσουν τά παιδιά τους, οὔτε νά τά προφυλάξουν οὔτε ἀπό ἀρρώστειες οὔτε ἀπό τόν θάνατο! Οἱ ἱερεῖς, μποροῦν. Καί σώζουν. Ψυχές ἄρρωστες. Ἀπό τό χεῖλος τῆς ἀπωλείας! Κάνουν καί σταματάει τό κατρακύλισμα: μέ τά λόγια τους μέ τίς συμβουλές τους καί μέ τίς εὐχές τους. Οἱ γονεῖς, ἄν τά παιδιά τούς πρόσβαλαν κανέναν μεγάλον, δέν μποροῦν νά τά προστατεύσουν! Οἱ ἱερεῖς, μᾶς βγάζουν ἀσπροπρόσωπους, ἀκόμη καί ἄν ἐναντίον μας ἔχει ὀργισθῆ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Γιατί ὁ Θεός ἔχει δεσμευθῆ νά τούς ἀκούει. 
Πηγή: ypsipetisaetos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου