Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;

Αποτέλεσμα εικόνας για Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι παγκόσμια κοινότητα ἀνθρώπων, τὸ σύνολο τῶν πιστῶν του Θεοῦ πού: ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ τὸ Χριστὸ ὡς Σωτῆρα μέσῳ τῆς λειτουργίας τῶν μυστηρίων καὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. ΔΙΑΚΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΥΝ μέσῳ τῶν καλῶν πράξεων καὶ προσευχῶν, ὅπως ὁ Χριστὸς θέλει.

Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ξεκινάει μὲ τὴν ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ὅταν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατέβηκε στοὺς Ἀποστόλους. Συνεχίζει τὸ ἔργο της στὶς μέρες μας καὶ θὰ συνεχίζει στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. εἶναι δέ: ΜΙΑ γιατὶ στηρίζεται στὴν ἑνότητα τοῦ Ἑνὸς Θεοῦ. (Πατέρα, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος). ΑΓΙΑ γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι Ἅγιος. ΚΑΘΟΛΙΚΗ γιατὶ ζεῖ τὴν πληρότητα τῆς Θείας Ἀλήθειας καὶ περιλαμβάνει ὅλους τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ γιατὶ διατηρεῖ ἀνόθευτη καὶ ἀπαραχάρακτη τὴν Ἀποστολικὴ διδασκαλία καὶ Παράδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου